Business Postprosessori

Verkostoituminen ja business kontaktien luominen molemmin puoliseksi suhteeksi on oma taitolajinsa. LMN- Lahti Mechatronics Network on hyvä pohja. Olemme LMN,n kanssa järjestäneet seminaareja eri aiheista. Tavoite seminaareissa on aiheesta riippumatta sama. Tuoda lisää tietoa.            Tietoa eri menetelmistä, tuotantotavoista, materiaaleista, uusista ja vanhoista tekniikoista ja alihankinta verkostosta josta näitä voi sitten saada. Olemme usein verkostossa eräänlaisena tiedon välittäjänä. Saatamme tiedoillamme ja neuvoillamme yritykset business kontaktiin. Olemme siis eräänlainen Business postprosessori.